หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งที่ 5)
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งที่ 5)

admin arc
2019-03-11 13:34:37

25 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัยฯ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์, อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์, อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล