หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับแบบดั้งเดิม
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับแบบดั้งเดิม

admin arc
2019-04-03 13:23:15

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับดั้งเดิม วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1 การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และดั้งเดิมในวิธีที่สร้างสรรค์และน่าเชื่อถือที่สุด