หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม "การจำแนกประเภทอาคาร"
การเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม "การจำแนกประเภทอาคาร"

admin arc
2019-04-03 13:25:50

การเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเรียนรู้การจำแนกประเภทอาคารโดยการนำเสนอภาคภาษาอังกฤษ