หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > เพิ่มทักษะการวาดเส้นสีน้ำ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
เพิ่มทักษะการวาดเส้นสีน้ำ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

admin arc
2019-03-11 13:40:45

4 มีนาคม 2562 อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ  Ms.Dulce Abellanosa (อาจารย์ดูลเซ่ อะเลยาโนซ่า) อาจารย์ชาวต่างประเทศ  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะการวาดเส้นอาคารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกภาพวาดสีน้ำ  เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา  ให้เห็นถึงความสำคัญความเป็นมาของชาติ  และสามารถสืบทอดและเผยแพร่แนวความคิดถึงคนรุ่นหลัง  ผ่านสื่อการวาดภาพสีน้ำสถาปัตยกรรม เพื่อผลดีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  และการรักษาแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ของพระราชวัง  และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ  พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 


ภาพ : Ms.Dulce Abellanosa (อาจารย์ดูลเซ่ อะเลยาโนซ่า)