หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กรรมการตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งที่ 5)
กรรมการตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งที่ 5)

admin arc
2019-05-08 15:47:00

25 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) อาจารย์เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์  เวสน์, อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล, อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง, อาจารย์วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์