หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กรรมการตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)
กรรมการตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)

admin arc
2019-05-08 15:35:55

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 2 ท่าน คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) คูณเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, อ.ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, ผศ.(พิเศษ)ก่อเกียรติ นิมมล, อ.สุริยันต์ จันทร์สวา่ง, อ.ภาวิณ สุทธินนท์, อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ทีผ่านมา ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์