หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2
การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2

admin arc
2019-05-08 15:39:57


การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จะต้องศึกษารายวิชา ARD2702 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2 ในภาคเรียนที่ 2 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ARD 1701 นักศึกษาจะต้องศึกษา การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 งานโครงสร้างคอนกรีตตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  เทคโนโลยีการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีต  การก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม  และการเตรียมพื้นที่อาคารสำหรับงานระบบในอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยผ่านการเขียนแบบอาคารในระบบที่เป็นที่ยอมรับในสากลการทำหุ่นจำลองรายละเอียดเฉพาะส่วนของอาคาร


ภาพ : อ.สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์