หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2

admin arc
2019-05-08 15:41:50

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชา ARD2702 การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2