หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 2)
โครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 2)

admin arc
2019-05-08 15:45:46


วันที่ 2 (8 พฤษภาคม 2562)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของการวาดเส้น และลงสี ซึ่งมุ่งเน้นการรับรู้และถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีน้ำเป็นหลัก โดยนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์จากการฟังบรรยายส่วนหนึ่งกับ ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจากสถานที่จริง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอด และได้นำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายในต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี