หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1
การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1

admin arc
2019-05-08 15:37:56

การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เรียน ภาคเรียที่ 2)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จะต้องศึกษารายวิชา การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 ในภาคเรียนที่ 2 รายละเอียดวิชาจะต้องศึกษาษาเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านเรือนไทยในแต่ละภูมิภาค  ภูมิปัญญาพื้นถิ่น  และบ้านโครงสร้างไม้ปัจจุบัน  การก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างไม้  รวมทั้งการประสานงานและเตรียมพื้นที่อาคารสำหรับงานระบบ  โดยผ่านการเขียนแบบในระบบที่เป็นที่ยอมรับในสากลการทำหุ่นจำลองอาคารและหุ่นจำลองรายละเอียดเฉพาะส่วนของอาคาร