หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > แบ่งกลุ่มตรวจแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
แบ่งกลุ่มตรวจแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

admin arc
2019-05-08 15:29:46

แบ่งกลุ่มตรวจแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 สาขาวิชาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 นักศึกษาจะต้องศึกษาการออกแบบและเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก สร้างพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกอาคารให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน วิถีการดำเนินชีวิตจิตวิทยาสถานพักอาศัยทั้งในแบบบุคคลและส่วนบุคคล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อความเข้าใจและแก้ไขด้วยวิธีการออกแบบ โดยคำนึงถึงรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง และระบบโครงสร้างอาคาร