หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > "การวาดภาพสีน้ำ - การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง”
"การวาดภาพสีน้ำ - การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง”

admin arc
2019-05-08 15:31:28

การวาดภาพสีน้ำ - การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง”

อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 ลงพื้นที่วัดราชาธิวาส เพื่อฝึกฝนฝีมือ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม