หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > เด็กสถาปัตย์’สวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล
เด็กสถาปัตย์’สวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล

admin arc
2019-03-11 13:43:24

เด็กสถาปัตย์’สวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล 


นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัล 3 รางวัล จากการเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมในงานสถาปนิกทักษิณ' 62 ภายใต้แนวคิด "ไร้.เทียม.ทาน" จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) แบ่งการประกวดระดับปริญญาตรี ปี 1-2 และระดับปริญญาตรี ปี 3-5 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานปูดำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
.
ดูแลนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
อ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา /หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ระดับปริญญาตรี ปี 3-5
   รางวัลชนะเลิศ
      นายจักรกฤษ  พวงจันทร์      
      นายกุลพัทธ์  กุลพันธ์      
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
      นายณรงค์เดช พรมทา
      นางสาวสมฤทัย  แก้วอิ่ม


ระดับปริญญาตรี ปี 1-2
  รางวัลชมเชย
     นางสาวกุลนันท์  ยืนยง  

     นางสาวเก็จมณีย์  ลาลบ