หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเข้าพบท่านอธิการบดีฯ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเข้าพบท่านอธิการบดีฯ

admin arc
2019-03-11 13:45:48

เช้าวันนี้ (26 ก.พ.62) : คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์) นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบเข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/62 วันนี้ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี