หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงร่วมกัน)
บรรยากาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ TCAS (รอบรั ...
2019-05-15 14:25:53
โครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 3)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ความงามแห่งสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการทัศนศึกษาแล ...
2019-05-15 14:21:16
Goodbye Senior Party 2019
...
2019-05-15 14:11:17
โครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 2)
วันที่ 2 (8 พฤษภาคม 2562)สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ จังหวัดเ ...
2019-05-08 15:45:46
นศ.วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ ส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดในงานสถาปนิก' 62
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวดในงานสถาปนิก&rs ...
2019-05-08 15:43:57
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชา ARD2702 การก่อส ...
2019-05-08 15:41:50
การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2
การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จะต้องศึกษารายวิชา ARD2 ...
2019-05-08 15:39:57
ข่าวปัจจุบัน