หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงร่วมกัน)
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงร่วมกัน)

admin arc
2019-05-15 14:25:53

บรรยากาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ TCAS (รอบรับตรงร่วมกัน)