หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณบดีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

admin arc
2019-05-08 15:46:49

8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบเกียติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาได้เข้ากิจกรรม Workshop กับนักศึกษาอีกหลายสถาบัน ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลภาพลายเส้นอาคารพระตำหนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Vernadoc : Vernacular Documentation) จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลงานของนักศึกษาได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก ใน งาน 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา