หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1

admin arc
2019-05-08 15:48:11

การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1

การเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 เป็นการศึกษางานโครงสร้างไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านเรือนไทยในแต่ละภูมิภาค ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และบ้านโครงสร้างไม้ปัจจุบัน การก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างไม้ รวมทั้งการประสานงานและเตรียมพื้นที่อาคารสำหรับงานระบบ โดยผ่านการเขียนแบบในระบบที่เป็นที่ยอมรับในสากลการทำหุ่นจำลองอาคารและหุ่นจำลองรายละเอียดเฉพาะส่วนของอาคาร