หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับ รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับ รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4

admin arc
2019-05-08 15:25:56

การออกแบบและเขียนแบบอาคารขนาดกลาง สร้างพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกอาคารให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม ผสานระหว่างกิจกรรมพักอาศัยและกิจกรรมพานิชย์ มีการใช้สอยร่วมส่วนกลางและสาธารณะ เน้นการค้นคว้าข้อมูลจริง วิเคราะห์ใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานการออกแบบ โดยคำนึงถึงรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม กายภาพที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกฎหมาย โครงสร้างและระบบที่เกี่ยวข้อง